Terraformace

Úvod

Terraformace či teraformace (odvozeno ze slova terra, české synonymum pozemšťování) je globální děj, při kterém dochází k záměrné přeměně atmosféry, teploty a přírodních podmínek přirozeného vesmírného tělesa (planety, popř. měsíce) za účelem co nejvíce přiblížit podmínky, které na něm panují, těm na Zemi a učinit ho obyvatelný lidmi. Obecně se dá říci, že se jedná o přeměnu (formování) nehostinných faktorů na hodnoty snesitelné pro lidský organismus. Některé planety jsou pro terraformaci vhodné (terestrické) a některé ne (plynní obří; pozemský Měsíc, jelikož nemá atmosféru).

V dnešní době je terraformace spíše vědecká myšlenka, se kterou se počítá při přeměně některých planet při lidské expanzi do vesmíru. Dnešním nejžhavějším kandidátem je planeta Mars, u které se plánuje navýšení teploty její atmosféry pomocí umělého skleníkového efetku vypouštěním skleníkových plynů do ovzduší. Naopak, u planet jako je Venuše by bylo potřeba teplotu snížit – například pomocí vhodně umístěné solární clony (globální stínování). Z vnějších planet nebo měsíců Sluneční soustavy se jako vážný kandidát na terraformaci jeví Jupiterův měsíc Europa, neboť se pod jejím povrchem s velkou pravděpodobností nachází voda v kapalném stavu.

V současnosti je známo dostatečné množství teoretických postupů, jak terraformaci řešit, ale ani jeden projekt není nejspíše zatím v realizačních možnostech lidstva (popř. jej není schopno vyřešit v dostatečně krátké době) a tak se při terraformaci pohybujeme spíše v rozmezí spekulací.

Etymologie

Pojem „terraforming“ byl pravděpodobně vytvořen ve sci-fi příběhu publikovaném v roce 1942 v Astounding Science Fiction, ale skutečný koncept přesahuje tuto práci. Povídka Olafa Stapletona Last and First Men (1930) poskytuje příklad. Planeta Venuše je v ní změněna po dlouhé a destruktivní válce s původními obyvateli planety.

Terraformace v literatuře

Rudý Mars - Kim Stanley Robinson (trilogie o kolonizaci Marsu. Detailně popsán proces terraformace.)

Pro více informací stačí kliknout:

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Terraformace